Påvirke oss studenter

Om du vil få fram et budskap eller reklamere for et produkt så er sosialemedier det rette stedet for nå folk den dag i dag. Uansett målgruppe så er sosiale medier en del av hverdagen til alle. For bedrifter så er det brukerne som står i fokus på sosiale medier, og vil man som bedrift drive markedsføring i disse kanalene, må de gjøre seg fortjent til oppmerksomhet fra forbrukerne. Det er ikke bare bedrifter som bruker sosialemedier som en markedskommunikasjon men også organisasjoner, disse bruker mediene for å påvirke våres holdninger og adferder.

Som nevnt i mitt forrige blogginnlegg tok jeg for meg FN´s sitt bærekraft mål nr 12. ansvarlig forbruk og produksjon, jeg mener at dette er en av de viktigste målene. For å at vi skal kutte ned på våres forbruk så må vi få opp øynene våre for det som er rundt oss, og hva er vel bedre enn å bruke sosiale medier til dette?

Jeg planlegger å bruke sosialemedier for å påvirke målgruppen min sin adferd og holdninger rundt matsvinn. Dette er en del av FN´s sitt bærekraft mål nr 12.3. Jeg føler at mye av fokuset skal gå på oss studenter, derfor er målgruppen min studenter mellom 20-30 år. Å redusere matsvinn er et viktig globalt og politisk tema. FN har estimert at ca. 1/3 av all mat som produseres i verden ikke blir spist, men kastet i søpla. målet er å halvere matsvinnet målt i kg/innbygger i dagligvarehandelen og hos forbrukerleddet innen 2030. Dette tror jeg er et mål vi i Norge skal klare å nå.

For å påvirke studenter må ting være billig, derfor er Karen din instagramkonto et godt utgangspunkt til hvordan du kan nå ut til studenter. Vi liker det billig, enkelt og raskt. Av og til liker vi at det er mye så vi har rester i flere dager, og noen ganger trenger vi bare litt for å slukke sulten. For å kunne endre holdningen til en student må det være enkelt, for studenter er rett og slett late. Derfor er det dette jeg skal fokusere på! Gjør ting så enkelt, at til og med den lateste student kan endre sin holdning og adferd.

https://nettrafikk.no/sosialemedier/
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

IKKE FERDIG

Restefest

Da er vi igang med modul nummer 2 med Cecilie Staude, som skal ta oss gjennom sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv. Vi har allerede fått utdelt eksamen som skal ha med akkurat dette å gjøre, FN´s bærekraftmål. FN har til sammen 17 bærekraftige mål, alle sammen er like viktig men jeg har tenkt til å ta for meg nr 12. som går ut på ansvarlig forbruk og og produksjon.

Litt fakta
Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. 80% av menneskeheten uttrykker bekymring rundt miljø/bærekraft, men bare 5% som faktisk endrer adferd. 7 av 10 nordmenn synes det er vanskelig å vire om et produkt er bærekraftig. Resultatet av dette er at nordmenn heller interesserer seg i resirkulering, næringsinnhold og klimapåvirkning på produktemballasjen.

FN´n sitt delmål nr 12.3 omhandler at innen 2030 skal vi ha halvert andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting. Norge er allerede et foregangsland, som går ut på at vi er ekstra oppmerksomme på kartlegging og forebygging av matsvinn.

Restefest
NRK og VGTV har prøvd seg på ulike programmer som omhandler dette med matsvinn, blant annet “restefest” med Karen. Hun driver en Instagram konto som heter “fattigstudent”. Karen sin instagram kontoen har nå 220 tusen følgere hvor mesteparten faktisk er studenter, jeg selv følger denne kontoen og har klart å kutte ned på mitt matsvinn veldig, samtidig fått gode middagsoppskrifter som er billige å lage. Programmet hennes “restefest”går ut på at Karen reiser hjem til Norske kjendiser og gir gode tips på hvordan de kan utnytte matrester bedre for å forminske matsvinn. Her kommer hun med geniale oppskrifter til hva du kan gjøre med de utroligste rester, alt i fra suppe som kan gjøres om til rundstykker, alt du kan gjøre om til wok og hva du kan putte i en smoothie. Dette har hjulpet mange studenter med å kutte sitt matsvinn, bruke pengene mer fornuft og lage god og sunn mat.

Linker
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://www.ntfe.no/i/2019/2/tfe-2019-02b-1395