Business Modell Canvas

Business Model Canvas er et verktøy som bygger på utviklingen av digitale tjenester, som fungerer som et av våre rammeverk i næringslivet. Modellen består av ni trinn som fungerer som byggeklosser. Disse hjelper deg å kartlegge kundesegmenter, verdiløfter, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, partnere og kostnader. Business modell canvas er en forretningsmodell som skal fungere både som dokumentasjon for bedriften eller en plan man legger for fremtiden. Modellen ble framstilt i boka “bussines modell generation” i 2010, laget av Osterwalder og Pigneur. Denne modellen skal svare på spørsmål om b.l.a hva skal du levere? hvem er kunden? hvordan skal du ta betalt?

Her har du en video på 2 minutter som enkelt foklarer deg hvordan Business modell canvas fungerer.

De ni blokkene består av:
1. Kundesegment – Hvem skal vi selge til?
2. Verdiløfte – Hva er våre verdier?
3. Kanaler – Hvor skal vi tilby varen/tjenesten?
4. Kunderelasjoner – Hvordan skal vi forholdet oss til kundene våre?
5. Ressurser – Hva trenger vi for å begynne?
6. Nøkkelaktiviteter – Hva er det du må gjøre?
7. Samarbeidspartnere – Hvem skal hjelpe oss med det vi ikke kan gjøre?
8. Våre inntekter – Hvor kommer inntektene fra?
9. Kostnader – Hvilke kostnader har vi?

Hvorfor ha en foretningsplan?

Har man en ide, trenger man forretningsplan. Ved hjelp av en god foretningsplan blir det lettere for de ansatte å drive bedriten framover. Det er også positivt om du vil være med på utvikling og innovasjonen, for dette legger investorene mye vekt i før dem vil hjelpe bedriften med ressurser. Investorer ser etter bedrifter med en strukturert og god forretningsplan. Det er også motiverende for de ansatte om de har en strukturert plan å følge.

Ønsker du å lage din egen forretningsmodell? Her har du lenken som får deg igang:
Business Modell Canvas

Linker:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/5

One Reply to “Business Modell Canvas”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *