Livet i en boble

Verden er stadig under utvikling, og teknologien er med på å forandrer alt vi gjør. Filterbobler og ekkokammer er en del av dette. Er det greit at algoritmer eller mennesker bestemmer hva vi ser og hva vi ikke ser?

Hva er filterbobler?

Hvis du og en venn gjør et søk i Google på «Thailand» er det ikke sikkert dere får opp de samme på søket, det sørger algoritmene for å gjøre. Avhengig av hva du har søkt på tidligere, og hva du søker mest på personliggjør Google ditt søk, og du kommer kanskje til å få opp feriesteder og billige reiser til Thailand, mens din venn får opp tsunamien i Thailand i 2004. Dette er fordi dere begge søker og interesserer dere i forskjellige ting som algoritmene plukker opp underveis. Filterbobler er som nevnt algoritmer som prøver å tilpasse det du søker til din såkalte brukerprofil, slik isoleres vi i vår egen kulturelle og ideologiske boble. filter boblen gjør at man selv ikke bestemmer hva som kommer inn i boblen og heller ikke hva som blir filtrert ut. Det kan gjøre at mennesker ikke får andre meninger eller argumenter på medier enn det de allerede selv tror, dette mener jeg er et stort problem. Dette er både en bra og en dårlig ting, fo r jeg er glad jeg får reklame og ting om jeg interesserer meg for, men det skremmer meg også litt hvor mye jeg kanskje ikke får med meg?

Ekkokammer

Ekkokammer er først og fremst effekten som forsterker filterboblen. Det som skjer i en situasjon hvor informasjon, oppfatninger eller ideer blir forsterket gjennom et såkalt gjentagende kommunikasjon innenfor en gruppe. Siden vi ofte ender opp i grupper med andre som har like synspunkter vil det oppmuntre deg og forsterke dine holdninger desto mer når du er på internettet. Eksempel på dette er at jeg ofte ser på klær for høye jenter, og på Facebook er jeg med i en gruppe som heter “Beauty addicted”. Jeg er ikke ofte inne på den gruppen, men av og til får jeg opp innlegg øverst i Facebook feeden min men andre jenter som nevner det samme i enten et innlegg eller i en kommentar, spooky ikkesant?

Sensur fra omverdenen

Kina er først og fremst det eksemplet man hører om først når det kommer til Digital sensur. Der har myndighetene sørget for at alle som bruker internettet har en avgrensning til for eksempel Facebook, Porno, YouTube, twitter osv. Dette gjør myndighetene med hjelp av en “brannmur”, som fungerer som en filterboble. Den kontrollerer tilgangen til internettjenester, samt begrense og overvåke tilgang til informasjon og kommunikasjon med omverden. 

Dette mener jeg ikke er riktig, myndighetene kan ikke bestemme hva vi får se og ikke se. Hvordan vet vi da hva som egentlig er sant og riktig? konsekvensene av dette kan være at vi blir fanget i en falsk boble, om samfunnet, nyhetsbildet, politikk og andre temaer. Det å ikke vite kan gjøre folk usikre og uvitne, som senere kan føre til andre konsekvenser.

Kilder:

https://forskning.no/kina/slik-sensurerer-kina/546235

https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *